Youtube Marketing

การทำตลาดและสร้างตัวตนด้วยการใช้ Youtube

โปรโมทตัวคุณและสินค้าของคุณด้วย Youtube เป็นอีก 1 ช่องทางที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าคุณเข้าใจ

ในคอร์สนี้ ผมจะสอนตั้งแต่การเปิดช่อง Youtube, การหาไอเดียทำช่อง, การทำให้คนหาเราพบ และอีกหลายเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้
ในการทำช่อง Youtube เพื่อโปรโมทตัวคุณและธุรกิจของคุณ


Your Instructor


อ.บอย วรธณัท
อ.บอย วรธณัท

อ.บอย วรธณัท เป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างคอร์สออนไลน์ และการใช้ VDO เพื่อโปรโมทตนเองและธุรกิจ

จากประสบการณ์ การเป็นวิทยากรที่สอนให้กับบริษัทมหาชนต่างๆมากว่าสิบปี เช่น ธนาคารกรุงเทพ, การบินไทย, CP All เป็นต้น อ.บอย จึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดให้เป็นเรื่องง่ายๆ และทำตามได้จริงๆ

อ.บอย เคยเขียนหนังสือระดับ Best Seller ชื่อ การอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ

นอกจากนั้นยังเปิด Facebook เพื่อให้ความรู้เป็นประจำชื่อ StartCourseOnline https://www.startcourseonline.com/

หากสนใจเรื่องการโปรโมทตัวเองและธุรกิจด้วย VDO สามารถติดตามข้อมูลและความรู้เป็นประจำได้ที่ LINE : @EasyVDO หรือ กด https://lin.ee/49XyGPb


Get started now!