กลยุทธ์สร้างทีมสู่ความสำเร็จเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์

   Watch Promo

ชื่อวิชา : กลยุทธ์สร้างทีมสู่ความสำเร็จเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์

ชื่อผู้สอน : อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
ประวัติผู้สอน : เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่าน หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
เนื้อหาหลัก
- กลยุทธ์สร้างทีมสู่ความสำเร็จ สำคัญต่อคุณและองค์กร
- หลักการและแนวคิดในการสร้างทีมเวิร์ค ที่สำคัญมาก
- กลยุทธ์สร้างทีมเวิร์คแบบต่างๆ
- เสาแก่นหลักของทีมเวิร์ค, การสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมเวิร์ค
- การสร้างสายสัมพันธ์ของทีมเวิร์ค, การสร้างสมาชิกที่ยอดเยี่ยม
- การสร้างผู้นำที่มีความสามารถ, สร้างทีมแบบห่านป่าอคาเดมี่
- สร้างทีมด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้นำทีม
ประโยชน์ :
- ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ในระดับสูง
- ได้เห็นคุณค่าของการสร้างทีมที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร
- พัฒนาผู้นำทีมในระดับต่างๆ ให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพของทีมเวิร์คสู่เป้าหมายได้


Your Instructor


อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม
อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ 1959 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง

อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ. เอพีฮอนด้า, บ. ชิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกันสแตนดาร์ด, บล.ซีมีโก้, ทรินิตี้, AIS, TRUE ฯลฯ

Course Curriculum


  กลยุทธ์สร้างทีมสู่ความสำเร็จเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์
Available in days
days after you enroll

Get started now!