เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์

   Watch Promo

ชื่อวิชา : เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์

ชื่อผู้สอน : อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
ประวัติผู้สอน : เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่าน หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
เนื้อหาหลัก :
- เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์
- ตรวจสอบทัศนคติของคุณก่อน
- เคล็ดลับที่จะทำให้คุณได้เงินเดือนสูงขึ้น
- การทำงานเชิงรุกคืออะไร? ทำอย่างไร?
- สุดยอดพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก
- งานที่ฉันจะกลับไปทำเพิ่มขึ้น
- คุณลักษณะของผู้ทำงานเชิงรุก
กลุ่มเป้าหมาย :
- พนักงานที่เฉื่อยชา หมดไฟ ทำงานไปวันๆ
- หัวหน้างานที่ทำงานแบบตั้งรับ
- ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ไม่มีเป้าหมาย
- เจ้าของธุรกิจที่จิตตก ขาดกำลังใจ

ประโยชน์ :
1. ทำให้พนักงานกระตือรือร้น มีพลังทำงาน

2. ทำให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุก สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ
3. ทำให้ผู้คนในองค์กรมีกำลังใจสู้งานหนัก


Your Instructor


อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม
อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ 1959 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง

อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ. เอพีฮอนด้า, บ. ชิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกันสแตนดาร์ด, บล.ซีมีโก้, ทรินิตี้, AIS, TRUE ฯลฯ

Course Curriculum


  เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์
Available in days
days after you enroll

Get started now!