สุดยอดวิธีก้าวหน้าในงานอาชีพของคุณ

   Watch Promo

เนื้อหาหลักของวิชา :

1. 12สุดยอดวิธีก้าวหน้าในงานอาชีพของคุณ
2. จงรับผิดชอบงาน และอนาคตของคุณ 100%
3. พัฒนาทัศนคติเชิงบวก, มุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
4. ผูกมัดตัวเองกับความเป็นเลิศ, ลงทุนในตัวเองอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ความสำคัญกับคนก่อนในทุกเรื่อง และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
6. ปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นนักแก้ปัญหา
7. สร้างภาพพจน์ และบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ
8. เริ่มงานเร็วขึ้น ทำงานหนักขึ้น และเลิกงานช้าลง
9. ผลักดันตัวเองให้อยู่แถวหน้าด้วยการเป็นจิตอาสา
10. เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งความสามารถและการครองตน
กลุ่มเป้าหมาย :
1.พนักงานทุกคนที่ต้องการความก้าวหน้าในงานอาชีพ
2.ทีมผู้นำ, ทีมผู้บริหาร, ทีมผู้จัดการ ทีมหัวหน้างานทุกระดับชั้น
3.ทีมขาย, ทีมบริการ, ทีมฝ่ายผลิต, ทีมงานสนับสนุนทุกคน
4.ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานและอาชีพ
ประโยชน์ :
1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรในทุกระดับชั้น
2.เพื่อสร้างทีมงานต่างๆที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร เช่น ทีมผู้บริหาร ทีมขาย ทีมบริการ ฯลฯ ทุกหน่วยงาน
3.เพื่อพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเชิงรุก ให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้องค์กรก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด
4.เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาพฤติกรรม ของพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้า ขององค์กรโดยส่วนรวม


Your Instructor


อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม
อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ 1959 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง

อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ. เอพีฮอนด้า, บ. ชิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกันสแตนดาร์ด, บล.ซีมีโก้, ทรินิตี้, AIS, TRUE ฯลฯ

Course Curriculum


  12 สุดยอดวิธีก้าวหน้าในงานอาชีพของคุณ
Available in days
days after you enroll

Get started now!